Member Login   Shopping Cart
 
 
เงื่อนไข
เงื่อนไขการเช่าตู้แช่ และ อัตราค่าบริการอื่นๆ
 
 เงื่อนไขการเช่าตู้แช่ และ อัตราค่าบริการอื่นๆ

1. ค่าประกันความเสียหาย
มีค่าประกันความเสียหาย 1,000 บาท สำหรับตู้แช่ทุกขนาดและทุกระยะการเช่า
ผู้เช่าจะได้รับเงินค่าประกันคืนเมื่อส่งคืนตู้แช่ในสภาพปกติ(เหมือนวันติดตั้ง) โดยการโอนเข้าบัญชีของผู้เช่าโดยตรงภายใน 7 วัน หลังจากไปรับตู้คืนมาแล้ว ผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงเทพ (นอกเหนือจากธนาคารดังกล่าวจะมีค่าธรรมเนียมโอนต่างธนาคาร 25 บาท)

* ไม่อนุญาติให้นำตู้แช่ไปแช่อย่างอื่นนอกเหนือจากนมแม่ เพื่อสุขภาพของลูกน้อยของคุณแม่ท่านต่อไปที่จะเช่าต่อจากท่าน ขอความร่วมมือ หากพบว่ามีการนำไปแช่ของอื่นทางร้านขอยึดเงินประกัน (ซึ่งเราไม่อยากให้เกิด ^___^)

2. พื้นที่บริการและอัตราค่าขนส่ง
  1. Zone1: 300 บาท กทม., นนทบุรี, ปทุมธานี
  2. Zone2: 500 บาท สมุทรปราการ, อยุธยา
  3. Zone3: 600 บาท สมุทรสาคร, นครปฐม, นครนายก, สระบุรี
  4. Zone4: 800 บาท ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, สุพรรณบุรี, ลพบุรี, อ่างทอง
  5. Zone3: 1200 บาท ระยอง, ราชบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท, นครสวรรค์, นครราชสีมา, ปราจีนบุรี, กาญจนบุรี
    * ค่าขนส่งจ่ายครั้งเดียว รวมขาไปรับตู้คืนแล้ว

3. ระยะเวลาในการ รับ-ส่ง ตู้แช่นม
2-7 วัน หลังจากชำระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว
เรามีรอบวิ่งทุกวันจันทร์-เสาร์ 9.00 น. - 18.00 น.

กรณีต้องการให้ รับ-ส่ง ตู้แช่นม นอก วัน-เวลา ทำการ จะมีค่าบริการเพิ่มดังนี้
- วันจันทร์-เสาร์ หลัง 18.00 น. คิดค่าบริการเพิ่มชั่วโมงละ 300 บาท
- วันอาทิตย์ คิดค่าบริการเพิ่ม 1,500 บาท

4. วิธีการชำระเงิน
โอนค่ามัดจำ: ค่าประกัน+ค่าขนส่ง
จ่ายหน้างาน: ค่าเช่า
หรือโอนชำระทั้งหมด

ตัวอย่าง (ขนาด 3.5 คิว เช่า 6 เดือน )
ขนาด 3.5 คิว เช่า 6 เดือน เหมาจ่าย 2,500 บาท
ค่าประกันความเสียหาย 1,000 บาท
ค่าขนส่ง (กทม.) 300 บาท
รวม 3,800 บาท
วิธีชำระเงิน
โอนมัดจำ 1,300 บาท
จ่ายหน้างาน 2,500 บาท
หรือโอนชำระทั้งหมด 3,800 บาท

5. ค่าเช่าต่อหลังครบสัญญาเช่า
สำหรับตู้แช่นมขนาด 3.5 คิว ต่อสัญญาเดือนละ 500 บาท หรือเหมาจ่าย 6 เดือน 2,500 บาท
สำหรับตู้แช่นมขนาด 6.9 คิว ต่อสัญญาเดือนละ 700 บาท หรือเหมาจ่าย 6 เดือน 3,500 บาท

5. กรณีเครื่องเสียระหว่างเช่า
กรณีเครื่องเสีย(ไม่เย็น)ระหว่างเช่าเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยภายใน 1 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
* ตู้แช่แข็งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปที่มีโอกาสเสียได้ ผู้เช้าจะต้องตรวจเช็คอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และรีบแจ้งผู้ให้เช่าทันทีเมื่อพบว่าตู้แช่เสีย

6. กรณีเปลี่ยนขนาดเครื่อง
* เฉพาะตู้แช่นมขนาดเล็ก 3.5 คิว เปลี่ยนเป็นขนาดใหญ่ 6.9 คิวเท่านั้น

จะเป็นการยกเลิกสัญญาเดิม(ตู้แช่นมขนาดเล็ก 3.5 คิว) แล้วเช่าขนาดใหญ่ 6.9 คิวใหม่ แบบมีส่วนลด โดยคิดค่าใช้จ่ายตามระยะที่ได้ใช้ไปแล้วดังนี้
ระยะเวลาที่เช่าไปแล้ว 0-1 เดือน เหมาจ่าย 1,500 บาท
ระยะเวลาที่เช่าไปแล้ว 1-3 เดือน เหมาจ่าย 2,000 บาท
ระยะเวลาที่เช่าไปแล้ว 3-6 เดือน เหมาจ่าย 2,500 บาท
ระยะเวลาที่เช่าไปแล้ว 6-9 เดือน เหมาจ่าย 3,500 บาท
ระยะเวลาที่เช่าไปแล้ว 9-12 เดือน เหมาจ่าย 4,000 บาท
เงินที่เหลือจะเอาไปเป็นส่วนลดสำหรับเช่าตู้แช่นมใหม่

ตัวอย่าง
เดิมเช่าตู้แช่นมขนาดเล็ก 3.5 คิว 12 เดือน เหมาจ่าย 4,000 บาท
ใช้ไปแล้ว 2 เดือน คิดค่าใช้ 2,000 บาท เหลือเงินสำหรับเป็นส่วนลด 2,000

ต้องการเปลี่ยนเป็น
ตู้แช่นมขนาดใหญ่ 6.9 คิว เช่า 12 เดือน เหมาจ่าย 5,000 บาท
ส่วนลด 2,000 บาท
ค่าประกันความเสียหาย 1,000 บาท
ฟรีค่าขนส่ง (กรณีเปลี่ยนขนาด)
รวม 4,000บาท
* สำหรับค่าประกันของตัวเก่า(3.5คิว)จะโอนเข้าบัญชีผู้เช่าภายใน 7 วัน ตามเงื่อนไขข้อ 1. ค่าประกันความเสียหาย


 
 
NomFreeze
Breast milk freezer for rent
 
        Home
        Product
        Promotion
        Photo Gallery
        Blogs
        Webboard
        Contact Us
 
 
 
    วิธีเช่าผ่านเวบไซต์  
    วิธีเช่าผ่าน LINE และ Facebook Messenger  
    เงื่อนไข  
 
 
 
 Contact Us
Opening hours 6 days / week
Monday-Friday: 8:30 AM - 5:00 PM
Saturday: 8:30 AM - 12:00 PM

LINE ID: nomfreeze


facebook.com/NomFreeze
 
 
 
 Recent Comments
 
 
 
 
Copyright © 2014 NomFreeze. All rights reserved   |
    วิธีเช่าผ่านเวบไซต์    |     วิธีเช่าผ่าน LINE และ Facebook Messenger    |     เงื่อนไข    |