Member Login   Shopping Cart
 
 
ยาที่กินแล้ว ต้องงดให้นม
 
ยาที่กินแล้ว ต้องงดให้นม นั่นคือ ยารักษาโรคซึมเศร้า เช่น ยาโปรแซค ซึ่งจะทำให้ทารกซึม หรือ ลิเธียม ซึ่งจะถูกขับออกมาทางน้ำนมถึง 1/2 หรือ 1/3 ของระดับยาในกระแสเลือด หากลูกได้รับยาเป็นระยะเวลานานอาจะมีผลต่อระบบประสาทได้นั้นเองค่ะยาที่กินแล้ว ต้องงดให้นม


#ยารักษาโรคซึมเศร้า เช่น ยาโปรแซค ซึ่งจะทำให้ทารกซึม หรือ ลิเธียม ซึ่งจะถูกขับออกมาทางน้ำนมถึง 1/2 หรือ 1/3 ของระดับยาในกระแสเลือด หากลูกได้รับยาเป็นระยะเวลานานอาจะมีผลต่อระบบประสาทได้นั้นเองค่ะ


#ยาต้านมะเร็ง และยากดภูมิคุ้มกันอื่นๆ เช่น ไซโคลฟอสฟาไมด์ หรือไซโคลสปอริน ยาเหล่านี้จะฆ่าเซลล์มะเร็ง อาจจะเป็นอันตรายต่อเซลล์ในร่างกายของลูกได้


#เออร์โกทามีน เป็นยารักษาโรคปวดไมเกรน ทำให้ทารกท้องเสีย อาเจียน และชักได้


#อะทีนอล เป็นยาลดความดันโลหิตและป้องกันไมเกรน ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจของทารกช้าลง ต้องระวังให้มากๆ โดยเฉพาะทารกที่คลอดก่อนกำหนด หรือไตทำงานผิดปกติ


#การรักษาโรคด้วยสารกัมมันตรังสีต่างๆ เช่น ไอโอดีน 131


#โบรโมคริปทีน เป็นยายั้บยั้งฮอร์โมนโปรแล็กติน ทำให้ร่างกายผลิตน้ำนมน้อยลงนั้นเองค่ะ
 
 
NomFreeze
Breast milk freezer for rent
 
        Home
        Product
        Promotion
        Photo Gallery
        Blogs
        Webboard
        Contact Us
 
 
 
    วิธีเช่าผ่านเวบไซต์  
    วิธีเช่าผ่าน LINE และ Facebook Messenger  
    เงื่อนไข  
 
 
 
 Contact Us
Opening hours 6 days / week
Monday-Friday: 8:30 AM - 5:00 PM
Saturday: 8:30 AM - 12:00 PM

LINE ID: nomfreeze


facebook.com/NomFreeze
 
 
 
 Recent Comments
 
 
 
 
Copyright © 2014 NomFreeze. All rights reserved   |
    วิธีเช่าผ่านเวบไซต์    |     วิธีเช่าผ่าน LINE และ Facebook Messenger    |     เงื่อนไข    |